PMO File

? Cách mở file .PMO? Những phần mềm mở file .PMO và sửa file lỗi. Convert Binary PMO file sang định dạng khác.

.PMO File Extension

   
File name PMO File
File Type 1Broderbund Print Meta Object File
Nhà phát triển Broderbund
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PMO là file gì?

PMO là Data Files - 1Broderbund Print Meta Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Broderbund.

Tập tin được tạo ra bởi PrintMaster, một chương trình dùng để tạo thiệp chúc mừng, tờ rơi, nhãn đĩa CD, và in khác; chứa tất cả các thông tin dự án, bao gồm đồ họa, bố cục và các thiết lập khác; sử dụng để chuyển các dự án giữa các chương trình trong bộ phần mềm sáng tạo Broderbund.

What is a PMO file?

File created by PrintMaster, a program used to create greeting cards, brochures, CD labels, and other prints; contains all project information, including graphics, layouts, and other settings; used to transfer projects between programs within the Broderbund creativity suite.

Cách mở .PMO file

Để mở file .PMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMO do người dùng đóng góp.

  • Broderbund PrintMaster v8 Platinum
  • CONVAL
  • CONVAL
  • Media Player Classic
  • PyMOL
  • InfinityQS ProFicient
  • InfinityQS ProFicient

Chuyển đổi file .PMO

File .PMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *