PMP File

? Cách mở file .PMP? Những phần mềm mở file .PMP và sửa file lỗi. Convert Binary PMP file sang định dạng khác.

.PMP File Extension

   
File name PMP File
File Type AutoCAD Plot Model Parameter File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .PMP là file gì?

PMP là Settings Files - AutoCAD Plot Model Parameter File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Nộp được sử dụng bởi AutoCAD, một chương trình CAD được sử dụng để tạo ra các thiết kế; chứa thông tin cấu hình tùy chỉnh cho một tập tin .PC3, bao gồm dữ liệu plotter hiệu chuẩn và khổ giấy; dùng để lưu trữ các thiết lập hiệu chuẩn theo bản vẽ thông thường để sử dụng với nhiều file PC3.

What is a PMP file?

File used by AutoCAD, a CAD program used for creating designs; contains custom configuration information for a .PC3 file, including plotter calibration data and paper size; used to store common plotter calibration settings for use with multiple PC3 files.

Cách mở .PMP file

Để mở file .PMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMP do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • NTI PhotoMaker
  • QQ Player
  • QvodPlayer
  • QvodPlayer

Chuyển đổi file .PMP

File .PMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *