PMSETTINGS File

? Cách mở file .PMSETTINGS? Những phần mềm mở file .PMSETTINGS và sửa file lỗi. Convert N/A PMSETTINGS file sang định dạng khác.

.PMSETTINGS File Extension

   
File name PMSETTINGS File
File Type PowerMate Settings File
Nhà phát triển Griffin Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PMSETTINGS là file gì?

PMSETTINGS là Settings Files - PowerMate Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Griffin Technology.

tập tin Một PMSETTINGS là thiết lập tập tin được sử dụng bởi PowerMate, một thiết bị đầu vào phích cắm vào một máy tính có thể xoay hoặc ép để thực hiện chức năng máy tính. Nó chứa các thiết lập cho thiết bị PowerMate, chẳng hạn như là thuộc tính mờ của nó và chức năng assign. file PMSETTINGS có thể được xuất khẩu và nhập khẩu giữa các thiết bị PowerMate khác nhau để chia sẻ mục đích.

What is a PMSETTINGS file?

A PMSETTINGS file is settings file used by PowerMate, an input device that plugs into a computer that can be rotated or pressed to perform computer functions. It contains settings for the PowerMate device, such as its dimmer attributes and assign functions. PMSETTINGS files can be exported and imported between different PowerMate devices for sharing purposes.

Cách mở .PMSETTINGS file

Để mở file .PMSETTINGS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMSETTINGS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMSETTINGS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMSETTINGS do người dùng đóng góp.

  • Griffin PowerMate

Chuyển đổi file .PMSETTINGS

File .PMSETTINGS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *