PNC File

? Cách mở file .PNC? Những phần mềm mở file .PNC và sửa file lỗi. Convert Binary PNC file sang định dạng khác.

.PNC File Extension

   
File name PNC File
File Type Panasonic Network Camera Image
Nhà phát triển Panasonic
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PNC là file gì?

PNC là Raster Image Files - Panasonic Network Camera Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Panasonic.

tập tin Một PNC là một hình ảnh được tạo ra bởi Panasonic máy quay video mạng, mà thường được sử dụng cho các mục đích an ninh. Nó chứa một hình ảnh được lưu trong định dạng PNC, mà là tương tự như định dạng JPEG. file PNC chỉ có thể được xem với Mạng Panasonic Máy ảnh SD Viewer.

What is a PNC file?

A PNC file is an image created by Panasonic network video cameras, which are typically used for security purposes. It contains an image saved in the PNC format, which is similar to the JPEG format. PNC files can only be viewed with the Panasonic Network Camera SD Viewer.

Cách mở .PNC file

Để mở file .PNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNC do người dùng đóng góp.

  • Panasonic Network Camera SD Viewer
  • Palm Desktop
  • Palm Desktop
  • palmOne Quick Install
  • Network Camera SD Viewer
  • Palm Install Tool Application
  • Palm Install Tool Application

Chuyển đổi file .PNC

File .PNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *