PNF File

? Cách mở file .PNF? Những phần mềm mở file .PNF và sửa file lỗi. Convert N/A PNF file sang định dạng khác.

.PNF File Extension

   
File name PNF File
File Type Precompiled INF File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (34 Bình chọn)

File .PNF là file gì?

PNF là System Files - Precompiled INF File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một PNF là một tập tin cấu hình hệ thống được duy trì được tạo ra khi một tập tin INF được chạy. Nó được lưu trữ trong thư mục% Windir% Inf hoặc% Systemroot% Inf thư mục trong Windows.

What is a PNF file?

A PNF file is a system-maintained configuration file that is created when an .INF file is run. It is stored in the %Windir%Inf or %Systemroot%Inf folder in Windows.

Cách mở .PNF file

Để mở file .PNF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .PNF

File .PNF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *