PNH File

? Cách mở file .PNH? Những phần mềm mở file .PNH và sửa file lỗi. Convert N/A PNH file sang định dạng khác.

.PNH File Extension

   
File name PNH File
File Type Project ROME Plug-in Archive
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .PNH là file gì?

PNH là Page Layout Files - Project ROME Plug-in Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Trình cắm được sử dụng bởi dự án ROME, hàm tạo và xuất bản ứng dụng; chứa dữ liệu mà thêm chức năng cho chương trình; sử dụng để mở rộng khả năng của chương trình; có thể được tạo ra bởi nhà phát triển bên thứ ba.

What is a PNH file?

Plugin used by Project ROME, a content creating and publishing application; contains data that adds functionality to the program; used to expand the capabilities of the program; can be created by third-party developers.

Cách mở .PNH file

Để mở file .PNH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNH do người dùng đóng góp.

  • Adobe Project ROME

Chuyển đổi file .PNH

File .PNH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *