PNI File

? Cách mở file .PNI? Những phần mềm mở file .PNI và sửa file lỗi. Convert N/A PNI file sang định dạng khác.

.PNI File Extension

   
File name PNI File
File Type Popnoggin Image File
Nhà phát triển Popspring
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PNI là file gì?

PNI là Raster Image Files - Popnoggin Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Popspring.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi Popnoggin, một chương trình giáo dục mà hiển thị câu hỏi bật lên trong khi các chương trình khác đang chạy; chứa hình ảnh được nhúng vào trong các câu hỏi pop-up.

What is a PNI file?

Image file used by Popnoggin, an educational program that displays pop-up questions while other programs are running; contains images that are embedded in the pop-up questions.

Cách mở .PNI file

Để mở file .PNI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PNI

File .PNI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *