PNPROJ File

PNPROJ là Data Files - Programmer's Notepad Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Simon Steele.

.PNPROJ File Extension

   
File name PNPROJ File
File Type Programmer's Notepad Project File
Nhà phát triển Simon Steele
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PNPROJ là file gì?

PNPROJ là Data Files - Programmer's Notepad Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Simon Steele.

Lập trình dự án tạo ra với Notepad Programmer, một soạn thảo văn bản được thiết kế cho các văn bản và chỉnh sửa mã nguồn; chứa các giá trị thiết lập theo một mẫu dự án (.PNPT) tập tin; cũng lưu trữ dự án thiết lập và tài sản.

What is a PNPROJ file?

Programming project created with Programmer's Notepad, a text editor designed for writing and editing source code; contains values set according to a project template (.PNPT) file; also stores project settings and properties.

Phần mềm mở file .PNPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Programmer's Notepad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PNPROJ

           

File .PNPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *