PNPROJ File

? Cách mở file .PNPROJ? Những phần mềm mở file .PNPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A PNPROJ file sang định dạng khác.

.PNPROJ File Extension

   
File name PNPROJ File
File Type Programmer's Notepad Project File
Nhà phát triển Simon Steele
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PNPROJ là file gì?

PNPROJ là Data Files - Programmer's Notepad Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Simon Steele.

Lập trình dự án tạo ra với Notepad Programmer, một soạn thảo văn bản được thiết kế cho các văn bản và chỉnh sửa mã nguồn; chứa các giá trị thiết lập theo một mẫu dự án (.PNPT) tập tin; cũng lưu trữ dự án thiết lập và tài sản.

What is a PNPROJ file?

Programming project created with Programmer's Notepad, a text editor designed for writing and editing source code; contains values set according to a project template (.PNPT) file; also stores project settings and properties.

Cách mở .PNPROJ file

Để mở file .PNPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PNPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PNPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PNPROJ do người dùng đóng góp.

  • Programmer's Notepad
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PNPROJ

File .PNPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *