POBI File

? Cách mở file .POBI? Những phần mềm mở file .POBI và sửa file lỗi. Convert N/A POBI file sang định dạng khác.

.POBI File Extension

   
File name POBI File
File Type Kindle Touch Periodical File
Nhà phát triển N/A
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .POBI là file gì?

POBI là eBook Files - Kindle Touch Periodical File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

File được tạo ra để được đọc bởi các thiết bị Kindle Touch; chứa ebooks tải về từ cửa hàng Kindle; chỉ có chức năng như một ebook cho tạp chí, không cho sách; các công trình tương tự với file .mobi.

What is a POBI file?

File created to be read by the Kindle Touch device; contains ebooks downloaded from the Kindle store; only functions as an ebook for magazines, not for books; works similar to the .MOBI file.

Cách mở .POBI file

Để mở file .POBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POBI do người dùng đóng góp.

  • Amazon Kindle for Mac
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Calibre

Chuyển đổi file .POBI

File .POBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *