POBI File

POBI là eBook Files - Kindle Touch Periodical File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.POBI File Extension

   
File name POBI File
File Type Kindle Touch Periodical File
Nhà phát triển N/A
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .POBI là file gì?

POBI là eBook Files - Kindle Touch Periodical File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

File được tạo ra để được đọc bởi các thiết bị Kindle Touch; chứa ebooks tải về từ cửa hàng Kindle; chỉ có chức năng như một ebook cho tạp chí, không cho sách; các công trình tương tự với file .mobi.

What is a POBI file?

File created to be read by the Kindle Touch device; contains ebooks downloaded from the Kindle store; only functions as an ebook for magazines, not for books; works similar to the .MOBI file.

Phần mềm mở file .POBI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POBI do filegi.com tổng hợp.

  • Amazon Kindle for Mac
  • Amazon Kindle for PC
  • Amazon Kindle for PC
  • Calibre

Chuyển đổi file .POBI

           

File .POBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *