POD File

? Cách mở file .POD? Những phần mềm mở file .POD và sửa file lỗi. Convert N/A POD file sang định dạng khác.

.POD File Extension

   
File name POD File
File Type 1OpenProj Project File
Nhà phát triển Serena
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (17 Bình chọn)

File .POD là file gì?

POD là Data Files - 1OpenProj Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Serena.

hồ sơ dự án tạo ra với OpenProj, một chương trình quản lý dự án mã nguồn mở; bao gồm thông tin lập kế hoạch dự án, chẳng hạn như các giai đoạn và thời hạn; cũng bao gồm cán bộ tham gia dự án; dữ liệu được lưu trong một file POD có thể được xem trực quan sử dụng phần mềm OpenProj.

What is a POD file?

Project file created with OpenProj, an open-source project management program; include project scheduling information, such as phases and deadlines; also includes personnel involved in the project; data saved in a POD file can be viewed visually using OpenProj software.

Cách mở .POD file

Để mở file .POD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POD do người dùng đóng góp.

  • OpenProj
  • ProjectLibre
  • ProjectLibre
  • Microsoft Office
  • Perl Express
  • Torrent
  • Torrent

Chuyển đổi file .POD

File .POD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *