POP File

? Cách mở file .POP? Những phần mềm mở file .POP và sửa file lỗi. Convert Text POP file sang định dạng khác.

.POP File Extension

   
File name POP File
File Type 1Team Fortress 2 Population File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (18 Bình chọn)

File .POP là file gì?

POP là Game Files - 1Team Fortress 2 Population File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Team Fortress 2, một nhiều first-person shooter trò chơi; được sử dụng bởi Mann vs Machine (MVM) chế độ chơi và điều khiển những gì lớp Robot sẽ sinh ra cũng như thường xuyên làm thế nào họ sẽ xuất hiện.

What is a POP file?

Game file used by Team Fortress 2, a multiplayer first-person shooter game; used by the Mann vs. Machine (MvM) game mode and controls what robot classes should spawn as well as how frequently they should appear.

Cách mở .POP file

Để mở file .POP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POP do người dùng đóng góp.

  • Valve Team Fortress 2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • dBASE PLUS
  • POP Maker1.0
  • Visual dBASE
  • Visual dBASE

Chuyển đổi file .POP

File .POP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *