POS File

? Cách mở file .POS? Những phần mềm mở file .POS và sửa file lỗi. Convert Text POS file sang định dạng khác.

.POS File Extension

   
File name POS File
File Type Trimble Position File
Nhà phát triển Trimble Navigation
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .POS là file gì?

POS là Data Files - Trimble Position File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Trimble Navigation.

Tập tin được sử dụng bởi Trimble GPS thiết bị; chứa các mô tả văn bản của một vị trí, trong đó có một ID theo sau là một hoặc nhiều địa điểm (vĩ độ và kinh độ) mỗi ID; cung cấp một danh sách các tọa độ mô tả các nguồn điểm được định nghĩa trong một file ATT tương ứng.

What is a POS file?

File used by Trimble GPS devices; contains text descriptions of a position, including an ID followed by one or more locations (latitude and longitude) per ID; provides a list of coordinates that describe the point sources defined in a corresponding ATT file.

Cách mở .POS file

Để mở file .POS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POS do người dùng đóng góp.

  • Poster
  • HxD Hex Editor version
  • HxD Hex Editor version
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • GS
  • GS

Chuyển đổi file .POS

File .POS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *