POSB File

? Cách mở file .POSB? Những phần mềm mở file .POSB và sửa file lỗi. Convert N/A POSB file sang định dạng khác.

.POSB File Extension

   
File name POSB File
File Type Poseidon Dive Log
Nhà phát triển Poseidon
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .POSB là file gì?

POSB là Data Files - Poseidon Dive Log, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Poseidon.

tập tin Một POSB là một bản ghi lặn tạo ra bởi các công cụ lặn Poseidon. Nó chứa thông tin về một bổ nhào, trong đó bao gồm thời gian lặn và chiều sâu và tuổi thọ pin. file POSB được sử dụng để lặn xây dựng lại và giúp đỡ các thợ lặn nâng cao kỹ năng của họ.

What is a POSB file?

A POSB file is a dive log created by Poseidon diving instruments. It contains information about a dive, which includes dive time and depth and battery life. POSB files are used to reconstruct dives and help divers improve their skills.

Cách mở .POSB file

Để mở file .POSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POSB do người dùng đóng góp.

  • Poseidon RbConfig

Chuyển đổi file .POSB

File .POSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *