POV File

? Cách mở file .POV? Những phần mềm mở file .POV và sửa file lỗi. Convert Text POV file sang định dạng khác.

.POV File Extension

   
File name POV File
File Type 1POV-Ray Raytracing Format
Nhà phát triển Persistence of Vision Raytracer
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .POV là file gì?

POV là Raster Image Files - 1POV-Ray Raytracing Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Persistence of Vision Raytracer.

Ba chiều đồ họa sử dụng Persistence của định dạng Vision raytracer (POV-Ray); hỗ trợ hình dạng, màu sắc, kết cấu, phép quay, ánh sáng, hiệu ứng khí quyển, xem quan điểm, và các thuộc tính hình ảnh 3D khác; lưu trữ trong một định dạng văn bản ASCII.

What is a POV file?

Three-dimensional graphic that uses the Persistence of Vision Raytracer (POV-Ray) format; supports shapes, colors, textures, rotations, light, atmospheric effects, viewing perspectives, and other 3D image properties; stored in an ASCII text format.

Cách mở .POV file

Để mở file .POV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POV do người dùng đóng góp.

  • POV-Ray
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • World Explorer

Chuyển đổi file .POV

File .POV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *