POW File

? Cách mở file .POW? Những phần mềm mở file .POW và sửa file lỗi. Convert N/A POW file sang định dạng khác.

.POW File Extension

   
File name POW File
File Type PowerCFG Power Plan Settings File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .POW là file gì?

POW là Settings Files - PowerCFG Power Plan Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin POW chứa một "power plan" hoặc "âm mưu quyền lực" tối ưu hóa tiêu thụ điện năng của một máy tính chạy Windows. Nó lưu trữ các thiết lập có thể được triển khai tới nhiều thiết bị hoặc sử dụng như là một bản sao lưu cấu hình tiêu thụ điện năng của một thiết bị. file POW được tạo ra khi xuất khẩu một power plan với lệnh powercfg.

What is a POW file?

A POW file contains a "power plan" or "power scheme" that optimizes the power consumption of a computer running Windows. It stores settings that can be deployed to multiple devices or used as a backup to configure the power consumption of a device. POW files are created when exporting a power plan with the Powercfg command.

Cách mở .POW file

Để mở file .POW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POW do người dùng đóng góp.

  • Powercfg
  • PhotoOnWeb
  • PhotoOnWeb
  • VSO PhotoOnWeb
  • Power And Precision
  • WindPower
  • WindPower

Chuyển đổi file .POW

File .POW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *