PP File

? Cách mở file .PP? Những phần mềm mở file .PP và sửa file lỗi. Convert XML PP file sang định dạng khác.

.PP File Extension

   
File name PP File
File Type Pocket Physics Sketch File
Nhà phát triển Pocket Physics
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .PP là file gì?

PP là Data Files - Pocket Physics Sketch File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Pocket Physics.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Pocket Vật lý, một homebrew Nintendo DS ứng dụng sử dụng để tạo và mô phỏng kịch bản vật lý đơn giản; lưu trữ một phác thảo, trong đó bao gồm người dùng vẽ các đối tượng có thể được hoạt hình dưới trở ngại vật lý.

What is a PP file?

Data file created by Pocket Physics, a homebrew Nintendo DS application used to create and simulate simple physics scenarios; stores a sketch, which includes user drawn objects that can be animated under physical constraints.

Cách mở .PP file

Để mở file .PP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PP do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft XML Notepad
  • text editor
  • Bloodshed Dev Pascal
  • Bloodshed Dev Pascal

Chuyển đổi file .PP

File .PP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *