PP2 File

? Cách mở file .PP2? Những phần mềm mở file .PP2 và sửa file lỗi. Convert N/A PP2 file sang định dạng khác.

.PP2 File Extension

   
File name PP2 File
File Type 1PingPlotter Data File
Nhà phát triển Nessoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PP2 là file gì?

PP2 là Data Files - 1PingPlotter Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nessoft.

Lưu trữ dữ liệu được thu thập bởi PingPlotter, một công cụ xử lý sự cố mạng traceroute thị giác; cho phép vấn đề về mạng được xác định và giám sát sử dụng một màn hình đồ họa; danh sách từng địa điểm, hoặc hop, mà di chuyển dữ liệu thông qua từ điểm bắt đầu của nó đến đích của nó; bao gồm địa chỉ IP, tên DNS, và thời gian đáp ứng.

What is a PP2 file?

Stores data collected by PingPlotter, a visual traceroute network troubleshooting tool; allows network problems to be identified and monitored using a graphical display; lists each location, or hop, that data moves through from its starting point to its destination; includes IP addresses, DNS names, and response times.

Cách mở .PP2 file

Để mở file .PP2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PP2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PP2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PP2 do người dùng đóng góp.

  • Poser Pro Application
  • PingPlotter Standard
  • PingPlotter Standard
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • Poser Application

Chuyển đổi file .PP2

File .PP2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *