PP5 File

? Cách mở file .PP5? Những phần mềm mở file .PP5 và sửa file lỗi. Convert Binary PP5 file sang định dạng khác.

.PP5 File Extension

   
File name PP5 File
File Type Picture Publisher 5 Image File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PP5 là file gì?

PP5 là Raster Image Files - Picture Publisher 5 Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

file ảnh được tạo ra bởi Corel Picture Publisher phiên bản 5, một chương trình chỉnh sửa hình ảnh trước đây thuộc sở hữu của Micrografx; lưu giữ một hình ảnh trong một định dạng độc quyền; Có thể tạo và chỉnh sửa với văn bản Picture Publisher của, bản vẽ, và các công cụ vẽ.

What is a PP5 file?

Image file created by Corel Picture Publisher version 5, an image editing program previously owned by Micrografx; stores an image in a proprietary format; can be created and edited with Picture Publisher's text, drawing, and painting tools.

Cách mở .PP5 file

Để mở file .PP5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PP5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PP5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PP5 do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Micrografx, Inc. Picture Publisher
  • Micrografx, Inc. Photo Magic
  • Micrografx, Inc. iGrafx Image
  • Micrografx, Inc. iGrafx Image

Chuyển đổi file .PP5

File .PP5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *