PPA File

? Cách mở file .PPA? Những phần mềm mở file .PPA và sửa file lỗi. Convert Binary PPA file sang định dạng khác.

.PPA File Extension

   
File name PPA File
File Type PowerPoint Add-in
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PPA là file gì?

PPA là Plugin Files - PowerPoint Add-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft PowerPoint, chương trình cho phép người dùng tạo ra các bài thuyết trình; chứa các lệnh tùy chỉnh và macro viết bằng VBA (Visual Basic for Applications) ngôn ngữ; sử dụng để mở rộng khả năng của Microsoft PowerPoint.

What is a PPA file?

Add-in file used by Microsoft PowerPoint, a program that allows users to create presentations; contains custom commands and macros written in the VBA (Visual Basic for Applications) language; used to extend the capabilities of Microsoft PowerPoint.

Cách mở .PPA file

Để mở file .PPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office PowerPoint
  • Citrix ICA Client
  • Citrix ICA Client

Chuyển đổi file .PPA

File .PPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *