PPAM File

? Cách mở file .PPAM? Những phần mềm mở file .PPAM và sửa file lỗi. Convert Binary PPAM file sang định dạng khác.

.PPAM File Extension

   
File name PPAM File
File Type PowerPoint 2007 Add-In
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .PPAM là file gì?

PPAM là Plugin Files - PowerPoint 2007 Add-In, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft PowerPoint, một chương trình dùng để phát triển slide show bài thuyết trình; chứa các thành phần mà thêm chức năng bổ sung, bao gồm các lệnh thêm, macro tùy chỉnh, và các công cụ mới; sử dụng để mở rộng chức năng PowerPoint mặc định.

What is a PPAM file?

Add-in file used by Microsoft PowerPoint, a program used to develop slide show presentations; contains components that add additional functionality, including extra commands, custom macros, and new tools; used to extend default PowerPoint functions.

Cách mở .PPAM file

Để mở file .PPAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPAM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Home and Student - English
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint

Chuyển đổi file .PPAM

File .PPAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *