PPJ File

? Cách mở file .PPJ? Những phần mềm mở file .PPJ và sửa file lỗi. Convert Binary PPJ file sang định dạng khác.

.PPJ File Extension

   
File name PPJ File
File Type Premiere 6 Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PPJ là file gì?

PPJ là Video Files - Premiere 6 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

dự án video được tạo ra bởi Adobe Premiere 6, một đoạn video chỉnh sửa ứng dụng; lưu trữ video clip, chuyển tiếp, và các hiệu ứng; sử dụng để lưu các dự án chỉnh sửa; tạo ra bởi các phiên bản Windows của chỉ Premiere.

What is a PPJ file?

Video project created by Adobe Premiere 6, a video editing application; stores video clips, transitions, and effects; used for saving editing projects; created by the Windows version of Premiere only.

Cách mở .PPJ file

Để mở file .PPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Premiere
  • Adobe Premiere Standard
  • Pelles C
  • Pelles C

Chuyển đổi file .PPJ

File .PPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *