PPK File

? Cách mở file .PPK? Những phần mềm mở file .PPK và sửa file lỗi. Convert N/A PPK file sang định dạng khác.

.PPK File Extension

   
File name PPK File
File Type PuTTY Private Key File
Nhà phát triển PuTTY
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .PPK là file gì?

PPK là Misc Files - PuTTY Private Key File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PuTTY.

Tập tin được tạo ra bởi PuTTYgen (PuTTY Key Generator), một chương trình được sử dụng để tạo ra các khóa cho mật mã hóa khóa công khai; lưu trữ một khóa bí mật được tạo ra bởi chương trình; được sử dụng để cho phép giao tiếp an toàn với một thực thể từ xa mà có khóa công khai tương ứng.

What is a PPK file?

File created by PuTTYgen (PuTTY Key Generator), a program used for generating keys for public-key cryptography; stores a private key generated by the program; used for enabling secure communication with a remote entity that has the corresponding public key.

Cách mở .PPK file

Để mở file .PPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPK do người dùng đóng góp.

  • WinSCP
  • PuTTY
  • PuTTY
  • PuTTYgen
  • ACS2000
  • PuTTY version
  • PuTTY version

Chuyển đổi file .PPK

File .PPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *