PPL File

? Cách mở file .PPL? Những phần mềm mở file .PPL và sửa file lỗi. Convert N/A PPL file sang định dạng khác.

.PPL File Extension

   
File name PPL File
File Type Free Pascal Dynamic Library
Nhà phát triển Free Pascal
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .PPL là file gì?

PPL là Developer Files - Free Pascal Dynamic Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Free Pascal.

What is a PPL file?

Dynamic library that contains functions and declarations written in Free Pascal; created from a .PPU an .O file using the ppumove tool included with the Free Pascal Compiler (FPC).

Cách mở .PPL file

Để mở file .PPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPL do người dùng đóng góp.

  • Free Pascal
  • PPLive
  • PPLive
  • PRIMER
  • Media Player Classic
  • PPTV
  • PPTV

Chuyển đổi file .PPL

File .PPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *