PPM_B File

? Cách mở file .PPM_B? Những phần mềm mở file .PPM_B và sửa file lỗi. Convert N/A PPM_B file sang định dạng khác.

.PPM_B File Extension

   
File name PPM_B File
File Type Nokia PPM Flash File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .PPM_B là file gì?

PPM_B là Misc Files - Nokia PPM Flash File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nokia.

tập tin dữ liệu sử dụng để "flash" hoặc viết lại hệ thống dữ liệu trên điện thoại di động Nokia; có thể được sử dụng để thay đổi các gói ngôn ngữ được cài đặt trên điện thoại, có thể thêm hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác.

What is a PPM_B file?

Data file used to "flash" or rewrite the system data on a Nokia cell phone; may be used to change the language pack installed on the phone, which can add support for other languages.

Cách mở .PPM_B file

Để mở file .PPM_B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPM_B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPM_B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPM_B do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PPM_B

File .PPM_B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *