PPMOD File

? Cách mở file .PPMOD? Những phần mềm mở file .PPMOD và sửa file lỗi. Convert N/A PPMOD file sang định dạng khác.

.PPMOD File Extension

   
File name PPMOD File
File Type Papers Please Mod File
Nhà phát triển Lucas Pope
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .PPMOD là file gì?

PPMOD là Plugin Files - Papers Please Mod File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lucas Pope.

File được tạo gửi báo cáo, Xin vui lòng, một trò chơi đặt bạn ở vị trí của một cư Inspector chọn người để chấp nhận và từ chối lối vào nước bạn; chứa một thư mục tài sản nén; chỉ nắm giữ tài sản thay đổi nội dung thay vì tất cả các tập tin gốc như .EXE và tất cả các tài sản; dễ dàng để tải về.

What is a PPMOD file?

Files created for Papers, Please, a game placing you in the position of an Immigrations Inspector choosing who to accept and deny entrance into your country; contains a zipped asset directory; only holds edited assets instead of all the original files like the .EXE and all the assets; easy to download.

Cách mở .PPMOD file

Để mở file .PPMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPMOD do người dùng đóng góp.

  • Papers, Please

Chuyển đổi file .PPMOD

File .PPMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *