PPR File

? Cách mở file .PPR? Những phần mềm mở file .PPR và sửa file lỗi. Convert N/A PPR file sang định dạng khác.

.PPR File Extension

   
File name PPR File
File Type 1Cognos PowerPlay Report File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .PPR là file gì?

PPR là Data Files - 1Cognos PowerPlay Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Tệp được tạo bởi Cognos PowerPlay, một ứng dụng OLAP sử dụng để phân tích kinh doanh thông minh; tiết kiệm một báo cáo mà có thể chứa các biểu đồ, đồ thị, và các bảng dữ liệu từ các phân tích thống kê; sử dụng cho thông tin tình báo cạnh tranh, phân tích hiệu quả kinh doanh, tóm tắt tài chính, và để làm dự báo.

What is a PPR file?

File generated by Cognos PowerPlay, an OLAP application used for business intelligence analysis; saves a report which can contain charts, graphs, and data tables from statistical analyses; used for competitive intelligence, business performance analysis, financial summaries, and for making projections.

Cách mở .PPR file

Để mở file .PPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPR do người dùng đóng góp.

  • ProShow Producer
  • ProShow Gold
  • ProShow Gold
  • PSPad
  • PaintStar
  • Photodex ProShow Producer
  • Photodex ProShow Producer

Chuyển đổi file .PPR

File .PPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *