PPSM File

? Cách mở file .PPSM? Những phần mềm mở file .PPSM và sửa file lỗi. Convert Zip PPSM file sang định dạng khác.

.PPSM File Extension

   
File name PPSM File
File Type PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (16 Bình chọn)

File .PPSM là file gì?

PPSM là Data Files - PowerPoint Open XML Macro-Enabled Slide Show, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một PPSM là một macro-enabled slide show được tạo ra bởi Microsoft PowerPoint, chương trình cho phép người sử dụng để tạo slide show và thuyết trình. Nó chứa một bộ sưu tập không thể chỉnh sửa các slide. file PPSM được sử dụng để đóng gói các bài thuyết trình dựa trên XML xem chỉ mở, chẳng hạn như các file .pptx, để chia sẻ với người khác.

What is a PPSM file?

A PPSM file is a macro-enabled slide show created by Microsoft PowerPoint, a program that allows users to create slide shows and presentations. It contains a non-editable collection of slides. PPSM files are used for packaging view-only Open XML-based presentations, such as .PPTX files, for sharing with others.

Cách mở .PPSM file

Để mở file .PPSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPSM do người dùng đóng góp.

  • MobiSystems OfficeSuite Pro
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office PowerPoint
  • Microsoft Office PowerPoint

Chuyển đổi file .PPSM

File .PPSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *