PPT File

? Cách mở file .PPT? Những phần mềm mở file .PPT và sửa file lỗi. Convert Binary PPT file sang định dạng khác.

.PPT File Extension

   
File name PPT File
File Type PowerPoint Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (499 Bình chọn)

File .PPT là file gì?

PPT là Data Files - PowerPoint Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin PPT là một slide show có thể chỉnh sửa được tạo ra bởi Microsoft PowerPoint hoặc một chương trình khác trình bày, như OpenOffice Impress hoặc Apple Keynote. Nó có thể bao gồm văn bản định dạng, điểm nhấn, hình ảnh, phim, hiệu ứng âm thanh và âm nhạc. file PPT được xây dựng thường từ một trong nhiều mẫu kèm với phần mềm PowerPoint, nhưng cũng có thể được tạo ra từ đầu.

What is a PPT file?

A PPT file is an editable slide show created by Microsoft PowerPoint or another presentation program, such as OpenOffice Impress or Apple Keynote. It may include formatted text, bullet points, images, movies, sound effects, and music. PPT files are commonly built from one of many templates included with the PowerPoint software, but may also be created from scratch.

Cách mở .PPT file

Để mở file .PPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Hancom Office Hanshow
  • Presentations
  • Kingsoft Office
  • Kingsoft Office

Chuyển đổi file .PPT

File .PPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert ppt to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *