PPTHTML File

? Cách mở file .PPTHTML? Những phần mềm mở file .PPTHTML và sửa file lỗi. Convert N/A PPTHTML file sang định dạng khác.

.PPTHTML File Extension

   
File name PPTHTML File
File Type PowerPoint HTML Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PPTHTML là file gì?

PPTHTML là Web Files - PowerPoint HTML Presentation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

HTML phiên bản của một tập tin .PPT được tạo bằng Microsoft PowerPoint, một chương trình sử dụng để tạo các bài thuyết trình; chứa HTML mà có thể được sử dụng để hiển thị trình bày với định dạng tương tự như các tập tin PPT gốc; sử dụng để xem các bài thuyết trình được công bố trong một trình duyệt Web.

What is a PPTHTML file?

HTML version of a .PPT file created with Microsoft PowerPoint, a program used for creating presentations; contains HTML that can be used to display the presentation with formatting similar to the original PPT file; used for viewing published presentations in a Web browser.

Cách mở .PPTHTML file

Để mở file .PPTHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPTHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPTHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPTHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office PowerPoint
  • Citrix ICA Client
  • Citrix ICA Client

Chuyển đổi file .PPTHTML

File .PPTHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *