PPTM File

? Cách mở file .PPTM? Những phần mềm mở file .PPTM và sửa file lỗi. Convert Zip PPTM file sang định dạng khác.

.PPTM File Extension

   
File name PPTM File
File Type PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (46 Bình chọn)

File .PPTM là file gì?

PPTM là Data Files - PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

What is a PPTM file?

Macro-enabled presentation created by Microsoft PowerPoint, a program used to create presentations and slide shows; contains a collection of slides, including their text, layout, images, and embedded macros; commonly used to store business, marketing, and academic presentation materials.

Cách mở .PPTM file

Để mở file .PPTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPTM do người dùng đóng góp.

  • MobiSystems OfficeSuite Pro
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Corel Presentations X9
  • Microsoft Office Open XML File Format Converter
  • Microsoft Office Open XML File Format Converter

Chuyển đổi file .PPTM

File .PPTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *