PTZ File

? Cách mở file .PTZ? Những phần mềm mở file .PTZ và sửa file lỗi. Convert Binary PTZ file sang định dạng khác.

.PTZ File Extension

   
File name PTZ File
File Type E-Transcript Bundle File
Nhà phát triển Thomson West
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PTZ là file gì?

PTZ là Data Files - E-Transcript Bundle File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Thomson West.

E-Transcript tập tin được tạo ra bởi LiveNote hoặc trường hợp Máy tính xách tay, cho phép người dùng lưu trữ hiện vật kỹ thuật số từ tố tụng; chứa nội dung văn bản và đa phương tiện trong một "bó" duy nhất, bao gồm bảng điểm quy phạm pháp luật (file .PTX), video phòng xử án, triển lãm, và depositions; sử dụng để xem xét và phân tích tố tụng.

What is a PTZ file?

E-Transcript file created by LiveNote or Case Notebook, which allow users to store digital artifacts from legal proceedings; contains text and multi-media contents in a single "bundle", including legal transcripts (.PTX files), courtroom video, exhibits, and depositions; used to review and analyze legal proceedings.

Cách mở .PTZ file

Để mở file .PTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTZ do người dùng đóng góp.

  • West Publisher
  • West E-Transcript Bundle Viewer
  • West E-Transcript Bundle Viewer
  • West RealLegal E-Transcript Viewer
  • West LiveNote
  • West Case Notebook
  • West Case Notebook

Chuyển đổi file .PTZ

File .PTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *