PU File

? Cách mở file .PU? Những phần mềm mở file .PU và sửa file lỗi. Convert Text PU file sang định dạng khác.

.PU File Extension

   
File name PU File
File Type PlantUML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PU là file gì?

PU là Text Files - PlantUML File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra bởi PlantUML, một công cụ đồ viết mã nguồn mở được sử dụng trong các chương trình như Microsoft Word hoặc ngôn ngữ lập trình như Java; chứa văn bản được tham chiếu bởi PlantUML để tạo ra hình ảnh biểu đồ có thể được tạo ra dưới dạng file PNG hoặc .svg; tạo ra trình tự, trường hợp sử dụng, lớp, hoạt động, thành phần, tiểu bang, và sơ đồ đối tượng; tương tự như các tập tin .PLANTUML.

What is a PU file?

File created by PlantUML, an open source diagram writing tool used within programs like Microsoft Word or programming language like Java; contains text that is referenced by PlantUML to create diagram images that can be generated as .PNG or .SVG files; creates sequence, use case, class, activity, component, state, and object diagrams; same as the .PLANTUML file.

Cách mở .PU file

Để mở file .PU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PU do người dùng đóng góp.

  • PlantUML

Chuyển đổi file .PU

File .PU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *