PPTMHTML File

? Cách mở file .PPTMHTML? Những phần mềm mở file .PPTMHTML và sửa file lỗi. Convert N/A PPTMHTML file sang định dạng khác.

.PPTMHTML File Extension

   
File name PPTMHTML File
File Type Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .PPTMHTML là file gì?

PPTMHTML là Web Files - Microsoft PowerPoint MIME HTML Presentation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) HTML trình bày cứu bởi phiên bản trước của Microsoft PowerPoint, một chương trình sử dụng để tạo slide show; chứa mã HTML đại diện trình bày trong các định dạng tương tự như các tập tin .PPT gốc; sử dụng để xem phiên bản đã xuất bản của một bài thuyết trình trong một trình duyệt Web.

What is a PPTMHTML file?

Archived Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) HTML presentation saved by earlier versions of Microsoft PowerPoint, a program used to create slide shows; contains HTML code that represents the presentation in the same format as the original .PPT file; used for viewing the published version of a presentation in a Web browser.

Cách mở .PPTMHTML file

Để mở file .PPTMHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPTMHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPTMHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPTMHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft PowerPoint 2019

Chuyển đổi file .PPTMHTML

File .PPTMHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *