PPTX File

? Cách mở file .PPTX? Những phần mềm mở file .PPTX và sửa file lỗi. Convert Zip PPTX file sang định dạng khác.

.PPTX File Extension

   
File name PPTX File
File Type PowerPoint Open XML Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (847 Bình chọn)

File .PPTX là file gì?

PPTX là Data Files - PowerPoint Open XML Presentation, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một PPTX là một tập tin trình diễn được tạo bởi Microsoft PowerPoint hoặc một chương trình khác trình bày, như OpenOffice Impress hoặc Apple Keynote. Nó chứa một tập hợp các slide, bao gồm văn bản, hình ảnh, định dạng, hình ảnh động, các đối tượng rút ra, và phương tiện truyền thông khác của họ. file PPTX thường được sử dụng trong các cuộc họp kinh doanh, ứng dụng marketing, và các thiết lập lớp học.

What is a PPTX file?

A PPTX file is a presentation file created by Microsoft PowerPoint or another presentation program, such as OpenOffice Impress or Apple Keynote. It contains a collection of slides, including their text, images, formatting, animations, drawn objects, and other media. PPTX files are commonly used in business meetings, marketing applications, and academic classroom settings.

Cách mở .PPTX file

Để mở file .PPTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPTX do người dùng đóng góp.

  • Doxillion
  • Microsoft PowerPoint Viewer
  • Microsoft PowerPoint Viewer
  • Microsoft Office
  • Hancom Office Hanshow
  • Presentations
  • Presentations

Chuyển đổi file .PPTX

File .PPTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert pptx to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *