PPU File

? Cách mở file .PPU? Những phần mềm mở file .PPU và sửa file lỗi. Convert Text PPU file sang định dạng khác.

.PPU File Extension

   
File name PPU File
File Type Free Pascal Unit File
Nhà phát triển Free Pascal
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PPU là file gì?

PPU là Developer Files - Free Pascal Unit File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Free Pascal.

tập tin chương trình được tạo ra bởi Free Pascal Compiler (FPC); chứa thông tin quan trọng về các tập tin .PAS, chẳng hạn như tập tin tham chiếu yêu cầu của chương trình; có thể được chuyển đổi sang một file .PPL bằng công cụ ppumove.

What is a PPU file?

Program file generated by the Free Pascal Compiler (FPC); contains important information about the .PAS file, such as referenced files required by the program; may be converted to a .PPL file using the ppumove tool.

Cách mở .PPU file

Để mở file .PPU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPU do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PPU

File .PPU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *