PPV File

? Cách mở file .PPV? Những phần mềm mở file .PPV và sửa file lỗi. Convert N/A PPV file sang định dạng khác.

.PPV File Extension

   
File name PPV File
File Type Pocket PowerPoint Presentation
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PPV là file gì?

PPV là Settings Files - Pocket PowerPoint Presentation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một PPV chứa một bài thuyết trình slide show được tạo ra bởi Microsoft Pocket PowerPoint, một phiên bản của PowerPoint cho Microsoft Pocket PC. Nó lưu trữ một bài thuyết trình, trong đó có thể bao gồm văn bản định dạng, điểm nhấn, hình ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp, và các hiệu ứng âm thanh. file PPV cũng tương tự như các file .PPT nhưng không hỗ trợ nhiều tính năng trình bày.

What is a PPV file?

A PPV file contains a slide show presentation created by Microsoft Pocket PowerPoint, a version of PowerPoint for Microsoft Pocket PC. It stores a presentation, which may include formatted text, bullet points, images, transitions, and sound effects. PPV files are similar to .PPT files but do not support as many presentation features.

Cách mở .PPV file

Để mở file .PPV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPV do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PPV

File .PPV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *