PPZ File

? Cách mở file .PPZ? Những phần mềm mở file .PPZ và sửa file lỗi. Convert N/A PPZ file sang định dạng khác.

.PPZ File Extension

   
File name PPZ File
File Type Compressed Poser Prop File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PPZ là file gì?

PPZ là 3D Image Files - Compressed Poser Prop File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén prop hoặc đối tượng được tham chiếu bởi một mô hình hay phim hoạt hình được tạo ra với Poser, một chương trình xây dựng mô hình nhân 3D; có thể chứa hoặc dữ liệu hình học hoặc một tham chiếu đến một file .obj bao gồm thông tin hình học.

What is a PPZ file?

Compressed prop or object referenced by a model or animation created with Poser, a 3D human modeling program; may contain either geometry data or a reference to a .OBJ files that includes geometry information.

Cách mở .PPZ file

Để mở file .PPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • pro-Plan
  • pro-Plan

Chuyển đổi file .PPZ

File .PPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *