PQ File

PQ là Game Files - 1Progress Quest Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Eric Fredricksen.

.PQ File Extension

   
File name PQ File
File Type 1Progress Quest Save File
Nhà phát triển Eric Fredricksen
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .PQ là file gì?

PQ là Game Files - 1Progress Quest Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Eric Fredricksen.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Progress Quest, một trò chơi máy tính nhập vai; chứa thông tin nhân vật, chẳng hạn như các nhân vật chủng tộc, giai cấp, và số liệu thống kê, và tiến bộ trò chơi.

What is a PQ file?

Save file used by Progress Quest, a computer role-playing game; contains character information, such as the character's race, class, and stats, and game progress.

Phần mềm mở file .PQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PQ do filegi.com tổng hợp.

  • Progress Quest
  • Vector NTI Advance
  • Vector NTI Advance
  • QMF for Workstation

Chuyển đổi file .PQ

           

File .PQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *