PQ File

? Cách mở file .PQ? Những phần mềm mở file .PQ và sửa file lỗi. Convert N/A PQ file sang định dạng khác.

.PQ File Extension

   
File name PQ File
File Type 1Progress Quest Save File
Nhà phát triển Eric Fredricksen
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .PQ là file gì?

PQ là Game Files - 1Progress Quest Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Eric Fredricksen.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Progress Quest, một trò chơi máy tính nhập vai; chứa thông tin nhân vật, chẳng hạn như các nhân vật chủng tộc, giai cấp, và số liệu thống kê, và tiến bộ trò chơi.

What is a PQ file?

Save file used by Progress Quest, a computer role-playing game; contains character information, such as the character's race, class, and stats, and game progress.

Cách mở .PQ file

Để mở file .PQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PQ do người dùng đóng góp.

  • Progress Quest
  • Vector NTI Advance
  • Vector NTI Advance
  • QMF for Workstation

Chuyển đổi file .PQ

File .PQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *