PQB File

? Cách mở file .PQB? Những phần mềm mở file .PQB và sửa file lỗi. Convert N/A PQB file sang định dạng khác.

.PQB File Extension

   
File name PQB File
File Type Pleco Chinese Dictionary Backup File
Nhà phát triển Pleco
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PQB là file gì?

PQB là Backup Files - Pleco Chinese Dictionary Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pleco.

tập tin sao lưu được sử dụng bởi pleco điển Trung Quốc, một độc giả tài liệu của Trung Quốc, từ điển, và chương trình Flashcard dành cho iOS; lưu trữ một bản sao lưu của một cuốn từ điển người dùng hoặc cơ sở dữ liệu Flashcard; có thể chứa một Tiếng Anh Webster hoặc Từ điển Oxford E-C.

What is a PQB file?

Backup file used by Pleco Chinese Dictionary, a Chinese document reader, dictionary, and flashcard program for iOS; stores a backup of a user dictionary or flashcard database; may contain a Webster's English or Oxford E-C dictionary.

Cách mở .PQB file

Để mở file .PQB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PQB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PQB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PQB do người dùng đóng góp.

  • Pleco Chinese Dictionary 3

Chuyển đổi file .PQB

File .PQB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *