PRB File

? Cách mở file .PRB? Những phần mềm mở file .PRB và sửa file lỗi. Convert N/A PRB file sang định dạng khác.

.PRB File Extension

   
File name PRB File
File Type xyAlgebra Probabilities File
Nhà phát triển xyAlgebra
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PRB là file gì?

PRB là Data Files - xyAlgebra Probabilities File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi xyAlgebra.

Toán tập tin có chứa dữ liệu xác suất; tạo ra bởi xyAlgebra, một đại số miễn phí và lời nói vấn đề gia sư thiết kế dành cho giảng dạy đại số cho học sinh.

What is a PRB file?

Mathematics file that contains probability data; created by xyAlgebra, a free algebra and verbal problem tutor designed for teaching algebra to students.

Cách mở .PRB file

Để mở file .PRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRB do người dùng đóng góp.

  • PriMus Free
  • PriMus
  • PriMus
  • Media Player Classic
  • PriMus SE
  • Ferguson Pricing
  • Ferguson Pricing

Chuyển đổi file .PRB

File .PRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *