PRC File

? Cách mở file .PRC? Những phần mềm mở file .PRC và sửa file lỗi. Convert Binary PRC file sang định dạng khác.

.PRC File Extension

   
File name PRC File
File Type 1Product Representation Compact File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (40 Bình chọn)

File .PRC là file gì?

PRC là 3D Image Files - 1Product Representation Compact File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra trong định dạng sản phẩm Đại diện nhỏ gọn (PRC), được sử dụng để đại diện cho mô hình 3D và lắp ráp; chứa cơ cấu sản phẩm, hình học, và thông tin sản xuất sản phẩm (PMI); lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nén cao.

What is a PRC file?

File created in the Product Representation Compact (PRC) format, which is used to represent 3D models and assemblies; contains product structure, geometry, and product manufacturing information (PMI); stores data in a highly compressed format.

Cách mở .PRC file

Để mở file .PRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Palm Quick Install
  • Palm Quick Install
  • Palm Desktop
  • Amazon Kindle For PC
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .PRC

File .PRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *