PRD File

PRD là Data Files - Presentations Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SoftMaker Software.

.PRD File Extension

   
File name PRD File
File Type Presentations Document
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (11 Bình chọn)

File .PRD là file gì?

PRD là Data Files - Presentations Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PRD là một tài liệu trình diễn được tạo bởi trình bày, một chương trình bao gồm trong bộ SoftMaker Office. Nó tiết kiệm cho một danh sách có thứ tự các slide, có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu, và các phương tiện khác. file PRD cũng tương tự như Microsoft PowerPoint .PPT và .pptx file.

What is a PRD file?

A PRD file is a presentation document created by Presentations, a program included in the SoftMaker Office suite. It saves an ordered list of slides, which may include text, images, tables, and other media. PRD files are similar to a Microsoft PowerPoint .PPT and .PPTX files.

Phần mềm mở file .PRD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRD do filegi.com tổng hợp.

  • SoftMaker Office HD: Presentations BASIC
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office Professional
  • HiJaak Professional
  • OfficeDesignpalette
  • OfficeDesignpalette

Chuyển đổi file .PRD

           

File .PRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *