PRD File

? Cách mở file .PRD? Những phần mềm mở file .PRD và sửa file lỗi. Convert Binary PRD file sang định dạng khác.

.PRD File Extension

   
File name PRD File
File Type Presentations Document
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (11 Bình chọn)

File .PRD là file gì?

PRD là Data Files - Presentations Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PRD là một tài liệu trình diễn được tạo bởi trình bày, một chương trình bao gồm trong bộ SoftMaker Office. Nó tiết kiệm cho một danh sách có thứ tự các slide, có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu, và các phương tiện khác. file PRD cũng tương tự như Microsoft PowerPoint .PPT và .pptx file.

What is a PRD file?

A PRD file is a presentation document created by Presentations, a program included in the SoftMaker Office suite. It saves an ordered list of slides, which may include text, images, tables, and other media. PRD files are similar to a Microsoft PowerPoint .PPT and .PPTX files.

Cách mở .PRD file

Để mở file .PRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRD do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Office HD: Presentations BASIC
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office Professional
  • HiJaak Professional
  • OfficeDesignpalette
  • OfficeDesignpalette

Chuyển đổi file .PRD

File .PRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *