PRDX File

? Cách mở file .PRDX? Những phần mềm mở file .PRDX và sửa file lỗi. Convert N/A PRDX file sang định dạng khác.

.PRDX File Extension

   
File name PRDX File
File Type Presentations Document
Nhà phát triển SoftMaker Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .PRDX là file gì?

PRDX là Data Files - Presentations Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SoftMaker Software.

tập tin Một PRDX là một tài liệu trình diễn được tạo bởi trình bày, một slide show trình diễn chương trình bao gồm trong bộ SoftMaker Office. Nó chứa một danh sách đặt hàng của một hoặc nhiều slide, có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng biểu, hình ảnh động, các đối tượng rút ra, và các phương tiện khác. file PRDX cũng lưu trữ định dạng và các thông tin chuyển tiếp slide.

What is a PRDX file?

A PRDX file is a presentation document created by Presentations, a slide show presentations program included in the SoftMaker Office suite. It contains an ordered list of one or more slides, which may include text, images, tables, animations, drawn objects, and other media. PRDX files also store formatting and slide transition information.

Cách mở .PRDX file

Để mở file .PRDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRDX do người dùng đóng góp.

  • SoftMaker Office HD: Presentations BASIC
  • SoftMaker Office
  • SoftMaker Office

Chuyển đổi file .PRDX

File .PRDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *