PRIMITIVES_PROCESSED File

? Cách mở file .PRIMITIVES_PROCESSED? Những phần mềm mở file .PRIMITIVES_PROCESSED và sửa file lỗi. Convert N/A PRIMITIVES_PROCESSED file sang định dạng khác.

.PRIMITIVES_PROCESSED File Extension

   
File name PRIMITIVES_PROCESSED File
File Type World of Tanks 3D Model File
Nhà phát triển BigWorld Technology
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .PRIMITIVES_PROCESSED là file gì?

PRIMITIVES_PROCESSED là 3D Image Files - World of Tanks 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BigWorld Technology.

định dạng tập tin Mô hình 3D được sử dụng bởi World of Tanks (WOT), một trò chơi chiến tranh có tính năng chiến giữa xe tăng và xe bọc thép khác; lưu trữ thông tin về một mô hình 3D, chẳng hạn như một chiếc xe tăng hoặc xe bọc thép khác; thay thế các định dạng .PRIMITIVES với việc phát hành WOT 0.9.10.

What is a PRIMITIVES_PROCESSED file?

3D Model file format used by World of Tanks (WoT), a war game featuring battles between tanks and other armored vehicles; stores information about a 3D model, such as a tank or other armored vehicle; replaced the .PRIMITIVES format with the release of WoT 0.9.10.

Cách mở .PRIMITIVES_PROCESSED file

Để mở file .PRIMITIVES_PROCESSED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRIMITIVES_PROCESSED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRIMITIVES_PROCESSED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRIMITIVES_PROCESSED do người dùng đóng góp.

  • 3D Object Converter
  • Wargaming.net World of Tanks
  • Wargaming.net World of Tanks
  • World of Tanks Model Converter

Chuyển đổi file .PRIMITIVES_PROCESSED

File .PRIMITIVES_PROCESSED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *