PRISON File

? Cách mở file .PRISON? Những phần mềm mở file .PRISON và sửa file lỗi. Convert Text PRISON file sang định dạng khác.

.PRISON File Extension

   
File name PRISON File
File Type Prison Architect Saved Game
Nhà phát triển Introversion Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .PRISON là file gì?

PRISON là Game Files - Prison Architect Saved Game, dưới định dạng Text được phát triển bởi Introversion Software.

tập tin trò chơi lưu được tạo ra bởi nhà tù Kiến trúc sư, một trò chơi mà người chơi thiết kế và duy trì nhà tù an ninh cao; tiết kiệm trạng thái của trò chơi, bao gồm thiết kế của người chơi tù, tù nhân và nhân viên an ninh và thông tin trò chơi khác.

What is a PRISON file?

Saved game file created by Prison Architect, a game where players design and maintain high security prisons; saves the state of the game, including the player's prison design, inmates and security staff, and other game information.

Cách mở .PRISON file

Để mở file .PRISON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRISON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRISON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRISON do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Introversion Prison Architect
  • Introversion Prison Architect
  • Prison Architect Editor

Chuyển đổi file .PRISON

File .PRISON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *