PRJ File

? Cách mở file .PRJ? Những phần mềm mở file .PRJ và sửa file lỗi. Convert N/A PRJ file sang định dạng khác.

.PRJ File Extension

   
File name PRJ File
File Type 1Project File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (29 Bình chọn)

File .PRJ là file gì?

PRJ là Data Files - 1Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một PRJ chứa một dự án có thể được tạo ra bởi một loạt các chương trình khác nhau, chẳng hạn như Microsoft Visual Basic và Autodesk AutoCAD. Nó thường lưu dữ liệu và các thiết lập dự án và có thể bao gồm tài liệu tham khảo để các file khác được sử dụng bởi dự án.

What is a PRJ file?

A PRJ file contains a project that may be created by a variety of different programs, such as Microsoft Visual Basic and Autodesk AutoCAD. It typically saves project data and settings and may include references to other files used by the project.

Cách mở .PRJ file

Để mở file .PRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRJ do người dùng đóng góp.

 • Freescale CodeWarrior
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft Visual Studio
 • IDM UltraEdit
 • ESRI ArcGIS for Desktop
 • Autodesk AutoCAD 2020
 • Autodesk AutoCAD 2020
 • Mackie Tracktion
 • PlanetSquires FireFly Visual Designer
 • Progress Stylus Studio
 • Multi Edit Software Multi-Edit

Chuyển đổi file .PRJ

File .PRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *