PRO4X File

? Cách mở file .PRO4X? Những phần mềm mở file .PRO4X và sửa file lỗi. Convert Zip PRO4X file sang định dạng khác.

.PRO4X File Extension

   
File name PRO4X File
File Type ProPresenter 4 Bundle File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PRO4X là file gì?

PRO4X là Data Files - ProPresenter 4 Bundle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renewed Vision.

gói trình diễn được tạo bởi ProPresenter, một ứng dụng chuẩn bị trượt thờ phượng thờ; có thể bao gồm nhiều slide cũng như tài liệu, tập tin âm thanh, và các tập tin video; dùng để đựng tất cả các tập tin media vào một gói duy nhất; hữu ích cho mục đích lưu trữ và chuyển danh sách nhạc giữa các máy tính nhà thờ.

What is a PRO4X file?

Presentation package created by ProPresenter, a church worship slide preparation application; may include multiple slides as well as documents, audio files, and video files; used for packaging all media files into a single bundle; useful for archival purposes and for transferring playlists between church computers.

Cách mở .PRO4X file

Để mở file .PRO4X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO4X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO4X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO4X do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO4X

File .PRO4X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *