PRO5X File

? Cách mở file .PRO5X? Những phần mềm mở file .PRO5X và sửa file lỗi. Convert Zip PRO5X file sang định dạng khác.

.PRO5X File Extension

   
File name PRO5X File
File Type ProPresenter 5 Bundle File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PRO5X là file gì?

PRO5X là Data Files - ProPresenter 5 Bundle File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renewed Vision.

Bó tạo ra bởi ProPresenter, một chương trình chuẩn bị trình bày; tương tự như một thư mục .ZIP, bao gồm .PRO5 tài liệu cùng với bất kỳ yếu tố phương tiện truyền thông bao gồm trong bài thuyết trình hoặc danh sách phát được lựa chọn; hữu ích cho mục đích lưu trữ và chuyển danh sách nhạc giữa các máy tính.

What is a PRO5X file?

Bundle created by ProPresenter, a presentation preparation program; similar to a .ZIP folder, includes .PRO5 documents along with any media elements included in the presentation or playlist selected; helpful for archival purposes and for transferring playlists between computers.

Cách mở .PRO5X file

Để mở file .PRO5X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO5X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO5X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO5X do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO5X

File .PRO5X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *