PXLS File

? Cách mở file .PXLS? Những phần mềm mở file .PXLS và sửa file lỗi. Convert N/A PXLS file sang định dạng khác.

.PXLS File Extension

   
File name PXLS File
File Type Pixelmator Style File
Nhà phát triển Pixelmator Team
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PXLS là file gì?

PXLS là Settings Files - Pixelmator Style File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pixelmator Team.

What is a PXLS file?

Shape file used by Pixelmator, a raster graphics editor for Mac OS X; contains default and custom style specifications for a Pixelmator image; includes color, stroke width, shadow angle, inner shadow blur, and reflection opacity.

Cách mở .PXLS file

Để mở file .PXLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXLS do người dùng đóng góp.

  • Pixelmator

Chuyển đổi file .PXLS

File .PXLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *