PXL File

? Cách mở file .PXL? Những phần mềm mở file .PXL và sửa file lỗi. Convert Binary PXL file sang định dạng khác.

.PXL File Extension

   
File name PXL File
File Type Pocket Excel File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .PXL là file gì?

PXL là Data Files - Pocket Excel File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được tạo ra bởi Pocket Excel, một chương trình bảng tính được sử dụng trên thiết bị di động Pocket PC; chứa dữ liệu được lưu trữ như một mạng lưới các hàng và cột; có thể được chuyển đổi thành một file .XLS Excel.

What is a PXL file?

File created by Pocket Excel, a spreadsheet program used on Pocket PC mobile devices; contains data stored as a grid of rows and columns; can be converted into an Excel .XLS file.

Cách mở .PXL file

Để mở file .PXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXL do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Microsoft ActiveSync
  • Microsoft ActiveSync
  • Media Player Classic
  • PCLReader
  • PCLTool
  • PCLTool

Chuyển đổi file .PXL

File .PXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *